havarijná služba
0911 467 593
0911 467 594

stránkové dni
Utorok: 9.00 - 15.00 hod
Piatok: 9.00 - 14.00 hod

Pokladničné hodiny:
Utorok: 9.00 - 12.00 hod
Piatok: 9.00 - 14.00 hod

Obedňajšia prestávka:
11.30 - 12.00
fotogaleria
   Dobrý deň, dnes je nedeľa, , meniny má:

Aktuality - oznamy

POHOTOVOSŤ V ČASE VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV
V prípade havárií, počas sviatkov, kontaktujte:

dňa 25.03.2016 Ing.Rudolf Kňaze, kontakt: 0911 467 594
dňa 28.03.2016 Peter Čief, kontakt : 0911 467 593
24.03.2016
Koncoročný odpis bytových vodomerov
Oznamujeme vlastníkom bytov,že do konca roka 2015 bude vykonaný koncoročný odpis bytových vodomerov. V prípade, že v uvedenom termíne nebudete doma, nahláste stav vodomerov domovému dôverníkovi, prípadne osobne na ŽP BYTOS,s.r.o. - tel. 645 1686
28.12.2015


 

Predloženie ročného plánu prevádzky ,údržby a opráv na rok 2016
Správca bytového domu Vám oznamuje, že plány opráv pre rok 2016 budú odovzdané zvoleným zástupcom v termíne 26 - 30.11.2015. Tiež ich nájdete na našej stránke v sekcii -DOKUMENTY pod príslušným BD.Volení zástupcovia vlastníkov bytov sú povinní plán prevádzky,údržby a opráv na nasledujúci rok zverejniť v bytovom dome na obvyklom mieste pre zverejňovanie písomností.
26.11.2015


 

Novela zákona č.205/2015 Z.z
1.októbra 2014 nadobúda platnosť Zákon NR SR č. 205/2014 Z.z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
13.11.2014


 

ŽP BYTOS ,s.r.o.
správca Vášho Apartmánového domu Tále Vás víta v klientskej zóne, kde máte prístup k aktualitám a dokumentom.

V prípade že nie Ste spokojní s prihlasovacím heslom, ktoré vám vygeneroval a zaslal systém, môžete požiadať o zmenu hesla podľa vlastného výberu meilom : bytos@mbox.zelpo.sk alebo telefonicky na číslach: 0486451686, 0903467593
11.11.2014


 

Podrobnejsie informácie o spôsobe rozúčtovania nákladov
Podrobnejsie informácie o spôsobe rozúčtovania nákladov na teplo a teplú vodu nájdete na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry www.siea.sk . Na uvedenej stránke nájdete aj ďalšie užitočné rady súvisiace s úsporami energie v bytových domoch, ktoré boli pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
03.05.2012
Copyright © ŽP BYTOS, s.r.o. 2011, všetky práva vyhradené
Webdesign & hosting ŽP Informatika s.r.o.